Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидрокарбоната аммония с хлоридом бария

NH4HCO3 + BaCl2BaCO3↓ + NH4Cl + HCl

В результате реакции гидрокарбоната аммония (NH4HCO3) с хлоридом бария (BaCl2) образуется карбонат бария (BaCO3), хлорид аммония (NH4Cl) и соляная кислота (HCl)


NH4HCO3
соль
Гидрокарбонат аммония
BaCl2
соль
Хлорид бария
BaCO3
соль
Карбонат бария
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
HCl
кислота
Соляная кислота