Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция арсина, гидроксида натрия и гипохлорита натрия

AsH3 + 3NaOH(разб.) + 4NaClONa3AsO4 + 4NaCl + 3H2O

В результате реакции арсина (AsH3), гидроксида натрия (NaOH) и гипохлорита натрия (NaClO) образуется арсената натрия (Na3AsO4), хлорид натрия (NaCl) и вода (H2O)


AsH3
бинарное соединение
Арсин
NaOH
основание
Гидроксид натрия
NaClO
соль
Гипохлорит натрия
Na3AsO4
соль
Арсенат натрия
NaCl
соль
Хлорид натрия
H2O
Вода