Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция арсина, сульфата меди (II) и гидрокарбоната натрия

2AsH3 + 3CuSO4(конц.) + 6NaHCO3Cu3As2↓ + 3Na2SO4 + 6CO2↑ + 6H2O

В результате реакции арсина (AsH3), сульфата меди (II) (CuSO4) и гидрокарбоната натрия (NaHCO3) образуется арсенида меди (II) (Cu3As2), сульфат натрия (Na2SO4), оксид углерода (IV) (CO2) и вода (H2O)


AsH3
бинарное соединение
Арсин
CuSO4
соль
Сульфат меди (II)
NaHCO3
соль
Гидрокарбонат натрия
Cu3As2
соль
Арсенид меди (II)
Na2SO4
соль
Сульфат натрия
CO2
оксид
Оксид углерода (IV)
H2O
Вода