Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция нитрита калия с перхлоратом аммония

KNO2 + NH4ClO4(конц.)KClO4↓ + NH4NO2

Условия: до 15°C

В результате реакции нитрита калия (KNO2) с перхлоратом аммония (NH4ClO4) образуется перхлорат калия (KClO4) и нитрит аммония (NH4NO2)


KNO2
соль
Нитрит калия
NH4ClO4
соль
Перхлорат аммония
KClO4
соль
Перхлорат калия
NH4NO2
соль
Нитрит аммония