Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тетратиоарсената (V) натрия с кислородом

Na3[AsS4](разб.) + O2Na3[AsS2O2] + 2S

В результате реакции тетратиоарсената (V) натрия (Na3[AsS4]) с кислородом (O2) образуется дитиодиоксоарсенат (V) натрия (Na3[AsS2O2]) и сера (S)


Na3[AsS4]
соль
Тетратиоарсенат (V) натрия
O2
простое вещество
Кислород
Na3[AsS2O2]
соль
Дитиодиоксоарсенат (V) натрия
S
простое вещество
Сера