Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция хлорида астата (III), хлорида висмута (III) и сероводорода

2AtCl3 + 2BiCl3 + 6H2S(насыщ.)Bi2S3↓ + At2S3↓ + 12HCl

Условия: в конц. HCl

В результате реакции хлорида астата (III) (AtCl3), хлорида висмута (III) (BiCl3) и сероводорода (H2S) образуется сульфида висмута (III) (Bi2S3), сульфид астата (III) (At2S3) и соляная кислота (HCl)


AtCl3
соль
Хлорид астата (III)
BiCl3
соль
Хлорид висмута (III)
H2S
кислота
Сероводород
Bi2S3
соль
Сульфид висмута (III)
At2S3
соль
Сульфид астата (III)
HCl
кислота
Соляная кислота