Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения дицианоаурата (I) калия

2K[Au(CN)2] → 2KCN + 2Au + C2N2

Условия: 250 — 400 °C

В результате реакции разложения дицианоаурата (I) калия (K[Au(CN)2]) образуется цианид калия (KCN) и золото (Au) и циан (C2N2)


K[Au(CN)2]
соль
Дицианоаурат (I) калия
KCN
соль
Цианид калия
Au
простое вещество
Золото
C2N2
бинарное соединение
Циан