Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция бромида бора (III) с гидроксидом натрия

4BBr3 + 14NaOH(разб.)Na2B4O7 + 12NaBr + 7H2O

В результате реакции бромида бора (III) (BBr3) с гидроксидом натрия (NaOH) образуется тетраборат натрия (Na2B4O7), бромид натрия (NaBr) и вода (H2O)


BBr3
бинарное соединение
Бромид бора (III)
NaOH
основание
Гидроксид натрия
Na2B4O7
соль
Тетраборат натрия
NaBr
соль
Бромид натрия
H2O
Вода