Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения тетрагидридобората (III) натрия

Na[BH4]Na + B + 2H2

Условия: выше 450 °C

В результате реакции разложения тетрагидридобората (III) натрия (Na[BH4]) образуется натрий (Na) и бор (B) и водород (H2)


Na[BH4]
соль
Тетрагидридоборат (III) натрия
Na
простое вещество
Натрий
B
простое вещество
Бор
H2
простое вещество
Водород