Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция нитрида бора с хлором

2BN + 3Cl2 → 2BCl3 + N2

Условия: выше 700 °C

В результате реакции нитрида бора (BN) с хлором (Cl2) образуется хлорид бора (III) (BCl3) и азот (N2)


BN
бинарное соединение
Нитрид бора
Cl2
простое вещество
Хлор
BCl3
бинарное соединение
Хлорид бора (III)
N2
простое вещество
Азот