Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция хлорида бария с карбонатом натрия

BaCl2 + Na2CO3(конц.)BaCO3↓ + 2NaCl

В результате реакции хлорида бария (BaCl2) с карбонатом натрия (Na2CO3) образуется карбонат бария (BaCO3) и хлорид натрия (NaCl)


BaCl2
соль
Хлорид бария
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
BaCO3
соль
Карбонат бария
NaCl
соль
Хлорид натрия