Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция Be2SiO4 с гидроксидом натрия

Be2SiO4 + 6NaOH → 2Na2BeO2 + Na2SiO3 + 3H2O


В результате реакции (Be2SiO4) с гидроксидом натрия (NaOH) образуется (Na2BeO2), метасиликат натрия (Na2SiO3) и вода (H2O)


Be2SiO4
NaOH
основание
Гидроксид натрия
Na2BeO2
Na2SiO3
соль
Метасиликат натрия
H2O
Вода