Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната кадмия с цианидом калия

CdCO3 + 4KCN(конц.)K2[Cd(CN)4] + K2CO3

В результате реакции карбоната кадмия (CdCO3) с цианидом калия (KCN) образуется тетрацианокадмоат калия (K2[Cd(CN)4]) и карбонат калия (K2CO3)


CdCO3
соль
Карбонат кадмия
KCN
соль
Цианид калия
K2[Cd(CN)4]
соль
Тетрацианокадмоат калия
K2CO3
соль
Карбонат калия