Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция фторида брома (V), фторида калия и иодата калия

3BrF5 + KF + 2KIO3 → 3K[BrO2F2] + 2IF5

Условия: кoмнатная температура

В результате реакции фторида брома (V) (BrF5), фторида калия (KF) и иодата калия (KIO3) образуется (K[BrO2F2]) и (IF5)


BrF5
бинарное соединение
Фторид брома (V)
KF
соль
Фторид калия
KIO3
соль
Иодат калия
K[BrO2F2]
IF5