Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция углерода с карбонатом натрия

2C + Na2CO3 → 2Na + 3CO

Условия: 900 — 1000 °C

В результате реакции углерода (C) с карбонатом натрия (Na2CO3) образуется натрий (Na) и оксид углерода (II) (CO)


C
простое вещество
Углерод
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
Na
простое вещество
Натрий
CO
оксид
Оксид углерода (II)