Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидроксида натрия с бромидом железа (II)

2NaOH + FeBr2 → 2NaBr + Fe(OH)2

В результате реакции гидроксида натрия (NaOH) с бромидом железа (II) (FeBr2) образуется бромид натрия (NaBr) и гидроксид железа (II) (Fe(OH)2)


NaOH
основание
Гидроксид натрия
FeBr2
соль
Бромид железа (II)
NaBr
соль
Бромид натрия
Fe(OH)2
амфотерный гидроксид
Гидроксид железа (II)