Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидроксида калия с хлоридом марганца (II)

2KOH + MnCl2 → 2KCl + Mn(OH)2

В результате реакции гидроксида калия (KOH) с хлоридом марганца (II) (MnCl2) образуется хлорид калия (KCl) и гидроксид марганца (II) (Mn(OH)2)


KOH
основание
Гидроксид калия
MnCl2
соль
Хлорид марганца (II)
KCl
соль
Хлорид калия
Mn(OH)2
амфотерный гидроксид
Гидроксид марганца (II)