Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция гидроксида калия с иодидом марганца (II)

2KOH + MnI2 → 2KI + Mn(OH)2

В результате реакции гидроксида калия (KOH) с иодидом марганца (II) (MnI2) образуется иодид калия (KI) и гидроксид марганца (II) (Mn(OH)2)


KOH
основание
Гидроксид калия
MnI2
соль
Иодид марганца (II)
KI
соль
Иодид калия
Mn(OH)2
амфотерный гидроксид
Гидроксид марганца (II)