Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция фторида натрия с хлоридом марганца (II)

2NaF + MnCl2 → 2NaCl + MnF2

В результате реакции фторида натрия (NaF) с хлоридом марганца (II) (MnCl2) образуется хлорид натрия (NaCl) и фторид марганца (II) (MnF2)


NaF
соль
Фторид натрия
MnCl2
соль
Хлорид марганца (II)
NaCl
соль
Хлорид натрия
MnF2
соль
Фторид марганца (II)