Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната кадмия с хлоридом аммония

CdCO3 + 2NH4Cl(конц.)CdCl2 + CO2↑ + H2O + 2NH3

Условия: кипение

В результате реакции карбоната кадмия (CdCO3) с хлоридом аммония (NH4Cl) образуется хлорид кадмия (CdCl2), оксид углерода (IV) (CO2), вода (H2O) и аммиак (NH3)


CdCO3
соль
Карбонат кадмия
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
CdCl2
соль
Хлорид кадмия
CO2
оксид
Оксид углерода (IV)
H2O
Вода
NH3
бинарное соединение
Аммиак