Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом кальция

(NH4)2CO3 + CaCl2 → 2NH4Cl + CaCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом кальция (CaCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат кальция (CaCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
CaCl2
соль
Хлорид кальция
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
CaCO3
соль
Карбонат кальция