Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом бария

(NH4)2CO3 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом бария (BaCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат бария (BaCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
BaCl2
соль
Хлорид бария
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
BaCO3
соль
Карбонат бария