Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом железа (II)

(NH4)2CO3 + FeCl2 → 2NH4Cl + FeCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом железа (II) (FeCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат железа (FeCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
FeCl2
соль
Хлорид железа (II)
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
FeCO3
соль
Карбонат железа (сидерит)