Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с нитратом серебра (I)

(NH4)2CO3 + 2AgNO3 → 2NH4NO3 + Ag2CO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с нитратом серебра (I) (AgNO3) образуется нитрат аммония (NH4NO3) и карбонат серебра (I) (Ag2CO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
AgNO3
соль
Нитрат серебра (I)
NH4NO3
соль
Нитрат аммония
Ag2CO3
соль
Карбонат серебра (I)