Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом цинка

(NH4)2CO3 + ZnCl2 → 2NH4Cl + ZnCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом цинка (ZnCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат цинка (ZnCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
ZnCl2
соль
Хлорид цинка
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
ZnCO3
соль
Карбонат цинка