Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом кадмия

(NH4)2CO3 + CdCl2 → 2NH4Cl + CdCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом кадмия (CdCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат кадмия (CdCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
CdCl2
соль
Хлорид кадмия
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
CdCO3
соль
Карбонат кадмия