Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом марганца (II)

(NH4)2CO3 + MnCl2 → 2NH4Cl + MnCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом марганца (II) (MnCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат марганца (II) (MnCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
MnCl2
соль
Хлорид марганца (II)
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
MnCO3
соль
Карбонат марганца (II)