Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом кобальта (II)

(NH4)2CO3 + CoCl2 → 2NH4Cl + CoCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом кобальта (II) (CoCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат кобальта (II) (CoCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
CoCl2
соль
Хлорид кобальта (II)
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
CoCO3
соль
Карбонат кобальта (II)