Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната аммония с хлоридом никеля (II)

(NH4)2CO3 + NiCl2 → 2NH4Cl + NiCO3

В результате реакции карбоната аммония ((NH4)2CO3) с хлоридом никеля (II) (NiCl2) образуется хлорид аммония (NH4Cl) и карбонат никеля (II) (NiCO3)


(NH4)2CO3
соль
Карбонат аммония
NiCl2
соль
Хлорид никеля (II)
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
NiCO3
соль
Карбонат никеля (II)