Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с хлоридом железа (II)

Na2CO3 + FeCl2 → 2NaCl + FeCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с хлоридом железа (II) (FeCl2) образуется хлорид натрия (NaCl) и карбонат железа (FeCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
FeCl2
соль
Хлорид железа (II)
NaCl
соль
Хлорид натрия
FeCO3
соль
Карбонат железа (сидерит)