Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с сульфатом цинка

Na2CO3 + ZnSO4Na2SO4 + ZnCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с сульфатом цинка (ZnSO4) образуется сульфат натрия (Na2SO4) и карбонат цинка (ZnCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
ZnSO4
соль
Сульфат цинка
Na2SO4
соль
Сульфат натрия
ZnCO3
соль
Карбонат цинка