Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с сульфатом кадмия

Na2CO3 + CdSO4Na2SO4 + CdCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с сульфатом кадмия (CdSO4) образуется сульфат натрия (Na2SO4) и карбонат кадмия (CdCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
CdSO4
соль
Сульфат кадмия
Na2SO4
соль
Сульфат натрия
CdCO3
соль
Карбонат кадмия