Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с сульфатом марганца (II)

Na2CO3 + MnSO4Na2SO4 + MnCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с сульфатом марганца (II) (MnSO4) образуется сульфат натрия (Na2SO4) и карбонат марганца (II) (MnCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
MnSO4
соль
Сульфат марганца (II)
Na2SO4
соль
Сульфат натрия
MnCO3
соль
Карбонат марганца (II)