Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с хлоридом кобальта (II)

Na2CO3 + CoCl2 → 2NaCl + CoCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с хлоридом кобальта (II) (CoCl2) образуется хлорид натрия (NaCl) и карбонат кобальта (II) (CoCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
CoCl2
соль
Хлорид кобальта (II)
NaCl
соль
Хлорид натрия
CoCO3
соль
Карбонат кобальта (II)