Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с хлоридом никеля (II)

Na2CO3 + NiCl2 → 2NaCl + NiCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с хлоридом никеля (II) (NiCl2) образуется хлорид натрия (NaCl) и карбонат никеля (II) (NiCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
NiCl2
соль
Хлорид никеля (II)
NaCl
соль
Хлорид натрия
NiCO3
соль
Карбонат никеля (II)