Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната натрия с нитратом никеля (II)

Na2CO3 + Ni(NO3)2 → 2NaNO3 + NiCO3

В результате реакции карбоната натрия (Na2CO3) с нитратом никеля (II) (Ni(NO3)2) образуется нитрат натрия (NaNO3) и карбонат никеля (II) (NiCO3)


Na2CO3
соль
Карбонат натрия
Ni(NO3)2
соль
Нитрат никеля (II)
NaNO3
соль
Нитрат натрия
NiCO3
соль
Карбонат никеля (II)