Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом железа (II)

K2CO3 + FeCl2 → 2KCl + FeCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом железа (II) (FeCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат железа (FeCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
FeCl2
соль
Хлорид железа (II)
KCl
соль
Хлорид калия
FeCO3
соль
Карбонат железа (сидерит)