Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом цинка

K2CO3 + ZnCl2 → 2KCl + ZnCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом цинка (ZnCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат цинка (ZnCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
ZnCl2
соль
Хлорид цинка
KCl
соль
Хлорид калия
ZnCO3
соль
Карбонат цинка