Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с сульфатом цинка

K2CO3 + ZnSO4K2SO4 + ZnCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с сульфатом цинка (ZnSO4) образуется сульфат калия (K2SO4) и карбонат цинка (ZnCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
ZnSO4
соль
Сульфат цинка
K2SO4
соль
Сульфат калия
ZnCO3
соль
Карбонат цинка