Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом марганца (II)

K2CO3 + MnCl2 → 2KCl + MnCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом марганца (II) (MnCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат марганца (II) (MnCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
MnCl2
соль
Хлорид марганца (II)
KCl
соль
Хлорид калия
MnCO3
соль
Карбонат марганца (II)