Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с сульфатом марганца (II)

K2CO3 + MnSO4K2SO4 + MnCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с сульфатом марганца (II) (MnSO4) образуется сульфат калия (K2SO4) и карбонат марганца (II) (MnCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
MnSO4
соль
Сульфат марганца (II)
K2SO4
соль
Сульфат калия
MnCO3
соль
Карбонат марганца (II)