Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом кобальта (II)

K2CO3 + CoCl2 → 2KCl + CoCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом кобальта (II) (CoCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат кобальта (II) (CoCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
CoCl2
соль
Хлорид кобальта (II)
KCl
соль
Хлорид калия
CoCO3
соль
Карбонат кобальта (II)