Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с нитратом кобальта (II)

K2CO3 + Co(NO3)2 → 2KNO3 + CoCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с нитратом кобальта (II) (Co(NO3)2) образуется нитрат калия (KNO3) и карбонат кобальта (II) (CoCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
Co(NO3)2
соль
Нитрат кобальта (II)
KNO3
соль
Нитрат калия
CoCO3
соль
Карбонат кобальта (II)