Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната калия с хлоридом никеля (II)

K2CO3 + NiCl2 → 2KCl + NiCO3

В результате реакции карбоната калия (K2CO3) с хлоридом никеля (II) (NiCl2) образуется хлорид калия (KCl) и карбонат никеля (II) (NiCO3)


K2CO3
соль
Карбонат калия
NiCl2
соль
Хлорид никеля (II)
KCl
соль
Хлорид калия
NiCO3
соль
Карбонат никеля (II)