Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция амида калия с хлоридом аммония

KNH2 + NH4Cl → 2NH3 + KCl

Условия: -40°C, в атмосфере NH3

В результате реакции амида калия (KNH2) с хлоридом аммония (NH4Cl) образуется аммиак (NH3) и хлорид калия (KCl)


KNH2
соль
Амид калия
NH4Cl
соль
Хлорид аммония
NH3
бинарное соединение
Аммиак
KCl
соль
Хлорид калия