Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция разложения дицианоаргентата (I) калия

2K[Ag(CN)2] → 2KCN + 2Ag + C2N2

Условия: 250 — 420 °C

В результате реакции разложения дицианоаргентата (I) калия (K[Ag(CN)2]) образуется цианид калия (KCN) и серебро (Ag) и циан (C2N2)


K[Ag(CN)2]
соль
Дицианоаргентат (I) калия
KCN
соль
Цианид калия
Ag
простое вещество
Серебро
C2N2
бинарное соединение
Циан