Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция тиоцианата серебра (I) с гидроксидом калия

2AgNCS(тверд.) + 2KOH(конц.) → 2KNCS + Ag2O↓ + H2O

В результате реакции тиоцианата серебра (I) (AgNCS) с гидроксидом калия (KOH) образуется тиоцианат калия (KNCS), оксид серебра (I) (Ag2O) и вода (H2O)


AgNCS
соль
Тиоцианат серебра (I)
KOH
основание
Гидроксид калия
KNCS
соль
Тиоцианат калия
Ag2O
оксид
Оксид серебра (I)
H2O
Вода