Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция нитрата серебра (I) с карбонатом натрия

2AgNO3 + Na2CO3(разб.)Ag2CO3↓ + 2NaNO3

В результате реакции нитрата серебра (I) (AgNO3) с карбонатом натрия (Na2CO3) образуется карбонат серебра (I) (Ag2CO3) и нитрат натрия (NaNO3)


AgNO3
соль
Нитрат серебра (I)
Na2CO3
соль
Карбонат натрия
Ag2CO3
соль
Карбонат серебра (I)
NaNO3
соль
Нитрат натрия