Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция нитрата серебра (I) с нитритом калия

AgNO3 + 2KNO2(конц.)K[Ag(NO2)2] + KNO3

В результате реакции нитрата серебра (I) (AgNO3) с нитритом калия (KNO2) образуется динитритоаргентат (I) калия (K[Ag(NO2)2]) и нитрат калия (KNO3)


AgNO3
соль
Нитрат серебра (I)
KNO2
соль
Нитрит калия
K[Ag(NO2)2]
соль
Динитритоаргентат (I) калия
KNO3
соль
Нитрат калия