Химия
Например, Ag3PO4 + HCl
Реакция карбоната кадмия с гидроксидом аммония

CdCO3 + 4NH4OH(конц.)[Cd(H2O)2(NH3)4]CO3 + 2H2O

Условия: кoмнатная температура

В результате реакции карбоната кадмия (CdCO3) с гидроксидом аммония (NH4OH) образуется карбонат диакватетраамминкадмия ([Cd(H2O)2(NH3)4]CO3) и вода (H2O)


CdCO3
соль
Карбонат кадмия
NH4OH
основание
Гидроксид аммония
[Cd(H2O)2(NH3)4]CO3
соль
Карбонат диакватетраамминкадмия
H2O
Вода